Farmacommunicatie in denken en doen

Wij zijn een compact bureau met toch alle relevante disciplines in eigen huis. Dat werkt sneller, efficienter en voordeliger. Dat merkt u al bij de eerste briefing.

Meteen strooien met tips. Dingen niet moeilijker maken dan ze zijn. Met een grote slagvaardigheid worden de eerste concepten gepresenteerd.

Eenmaal in het uitwerkstadium heeft u aan DM Farma Communicatie een bureau waar “mooi” altijd ten dienste staat van het resultaat.

Bel voor meer informatie: 023 – 532 97 97

© DM Farma Communicatie » Donkere Spaarne 56 » 023 - 537 97 97 » info@dmfarma.nl